วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

<a href="http://www.patssiri.com">www.patssiri.com</a>

1 ความคิดเห็น:

 1. ยาแคปซูล เถ้าเอ็นอ่อน

  ส่วนประกอบในยา 1 แคปซูล ประกอบด้วย

  เถาเอ็นอ่อน 100 มก เถาวัลย์เปรียง 50 มก

  เถาโคคลาน 50 มก และตัวยาอื่น ๆ

  สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

  ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

  Eaenaeon herb vine.

  Capsule Eaenaeon ash.

  Components in a capsule containing the drug.

  Eaenaeon vine Derris scandens 100 mg 50 mg.

  Vine Occlan 50 mg and other drugs.

  Indications: Relief of pain on the bodyดูรายละเอียดได้ที่ WWW.PATSIRI.COM

  ตอบลบ