วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

มนุษย์ชาติดูแลสุขภาพผิดวิธีที่ผ่านมา

หลายทศวรรต ที่ผ่านมา คนเรา ดูแลสุขภาพผิดวิธีกินยากินสารพิษ กันมามากบ่อเกิดแห่งโรคมะเร็ง เฃื่อหรือไม่ว่าเราดูแลสุขภาพผิดวิธี ไปนิยม ทานวิตามิน บำรุงร่างกาย ไปทานยาแอนตี้ไบโอติก ซึ่งเป็นยาระงับการ ปวดการอักเสพส่วนประสาทต่างๆของร่างกาย ได้ผลดีไหม ตอบว่าได้ผลดีในส่วนที่ ไประงับการปวดการอักเสพ เฉพาะชั่งครั้งชั่วคราว เข่นเป็นเบาหวาน ก็เอาอินซูลินเทียม ที่ผลิตข้นมา ไปแทน อินซูลินที่ได้จากตับอ่อนผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติ การทำงานของตับอ่อน แต่เรามองว่าเมื่อตับอ่อนเสื่อมขาดปประสิทธิภาพในการทำงาน จึงปล่อยให้ตับอ่อนเสื่อมไป ไม่สนใจ ฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม มองว่าหมอปัจจุบันเก่งกว่าตับอ่อน สามารถหาจัดหาอินซูลีนเทียมมาทดแทนได้ แต่ที่จริงแล้วเป็นการเร่งให้คนเราอายุสั้นขึ้น เพราะร่างกายจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ที่ร่างกายได้รับ ผิดวิธี ธรรมชาติให้ตับอ่อนมาทำหน้าที่ผลิตอินซูลีน ให้กับร่างกาย ฉนั้นเมื่อเราอินซูลีนเทียม มาแทน การผลิตของตับอ่อน ร่งกายจึงไม่รับ นานเข้า จึงต้อง ฉีดอินซูลีนเทียมแทนการให้กิน และเมื่อฉ๊ดไปนานๆ ร่างกายก็ต่อต้านต่อไป การฉีดอินซูลินนานๆเข้าก็ไม่ได้ผล และเมื่อร่างกาย ไม่มีตับอ่อนผลิตอินซูลีนเองได้ ก็ไม่มีอินซูลีนไปเผานำตาลในเลือดให้กลายไปเป็นพลังงาน นำตาลในเลือดจึงไหลเวียนตามโลหิตไปทั่วร่างกาย ไปที่หัวใจก็ทำให้เลือดไหลเวียนหนืด ไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้เป็นโรคหัวใจ ไปที่สมองก็ทำให้เส้นเลือดสมองตีบตัน มีอาการ ปวดศรีษะ เป็นลม หัวใจวาย อัมพฤก อัมพาต เลือดพานำตาลวิ่งไปที่แผลก็ทำให้แผลแฉะรักษาไม่หายกลายเป็นมะเร็งในที่สุด ก็ต้องตัดนิ้วเท้า ต่อมาก็ตัดจ้อเท้า ต่อมาก็ตัดหัวเข่า และตายในที่สุด เบาหวานทำให้คนเป็นได้ทุกอย่าง ยากที่จะอธิบาย ร่างกายอ่อนเพลีย เป็นลมร้อยแปด หมดสมรรถภาพทางเพศ และเป็นพันธูกรรม ต่อไปถึงลูกหลาน
พระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร? คำตอบ ตรัสรู้อริยสัจสี่ เราเรียนกันมาตั้งแต่ป3. ป4 มีทุกข์ สมุห์ไทย นิโรจน์ มรรค มีองค์แปด เมือเปรียบกับเป็นเบาหวานคนเรา เป็นเบาหวานทุกข์ไหม และทุกข์เกิดจากอะไร เกิดเพราะ ตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลีนไปเผานำตาลในเลือดให้กลายเป็นพลังงาน นำตาลในเลือดจึงทให้เลือด หนือ การสูบฉีดไม่ดี ดังนั้นการแก้ไข หรือ สมุห์ทัย การแก้ไขจึงต้องใช้ธรรมโอสถ ทำการแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งเบาหวานคือตับอ่อนไม่ทำงาน ต้องหาทางให้ตับอ่อนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้ทำงานได้เป็นปกติ ร่างกายธรรมชาติแล้วกินอาหารให้เจริญเติบโตตั้งแต่เกิดมา หรือกิน ยาให้เจริญเติบโต แน่ละร่างกายต้องกินอาหารเป็นหลักเพือ่การเจริญเติบโต ดังนั้น ต้องหาอาหารธรรมชาติ ให้ตับอ่อน ฟื้นฟูให้ตับอ่อนที่เสื่อม รีเจนเนอร์เรชั่น กลับคืนมา ดีดังเดิมเพื่อทำหน้าที่ผลิตอินซูลีนได้ต่อไป
เราใช้อาหารสมุนไพรรักษาโรคกันมา เกือบห้าพันปี สมัยฮ่องเต้ สมุนไพรจีนโบราณ ฮ่องเต้ มีชายาถึงหนึ่งพันสองร้อย คนคน คำนวนซิว่า ต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะเข้าเฝ้า ได้หมด ฉนั้นในวังจึงต้องมีเฉพาะผู้ชายที่เป็นขันทีเท่านั้น กลัวสนมนอกใจ ฉนั้นจึงต้องสรรหาอาหารสมุนไพร พืช อาหารสมุนไพรสัตว์ มาเสวยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นเบาหวานเพราะจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมแล้วจะเหลืออะไรให้พระชายา ทำให้เราได้สมุนไพรอาหารธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะธรรมชาติ คือร่างกาย ต้องใช้ธรรมชาติ คือสมุนไพรเกื้อกูลกัน
บัดนี้เราได้ใช้เทคโนโลยี่ จากการวิจัยของ ดร.เพิ่มพงศ์ ศรีประเสริญศักดิ์ และผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขต กำแพงแสน นครปฐม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี่แห่งประเทศไทย รับรอง การใช้สมุนไพรธรรมชาติผสมจุลินทรีย์สายพันธ์ บริสุทธิ์ แลคโตบาซีลัสเช่นสมุนไพรมีอาทิ-พลูคาว สรรพคุณให้สารสำคัญ นำมันหอมระเหย ต้านเเน้องอก ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะแก้กามโรค ทำให้นำเหลืองแห้ง แก้โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อต่างๆ ต้านทานความเป็นพิษต่อเซลล์ ต้านไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดหมู เอด อหิวาต์ ขยายหลอดเลือด กระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดอาการบวม ต้านการจับตัวของเม็ดเลือด ต้านจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียฝ่ายร้าย ต้านการก่อกลายพันธ์ของเชลล์ให้กลายเป็นมะเร็ง ขยาย หลอดเลือด ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
ลูกหว้า สรรพคุณให้สารสำคัญ มีกรดไขมันหลายชนิด แก้หอบหืด แก้อาการแพ้ต่างๆ แก้วัณโรค เมล็ดแก้เบาหวาน ช่วยลดนำตาลในเลือด แก้บิด แก้ท้องร่วงเป็นต้น และยังมีสมุนไพรอาหารธรรมชาติ เช่นกระชายดำ สมอไทย เห็ดหลินจือ ว่านชักมดลูก ว่านมหาเมฆ ขมิ้นอ้อย กระเจียบแดง อินทผาลัม เขากวาง ลูกยอ มะขามป้อมเน่ยฉงหยง เจียวกู้หลาน เก๋ากี้ปาเก็ก ตังเซียม ตังกุย โสมเกาหลี เน่ยฉงหยง ห่อซิ่วโอ หยิมเยียงชัก
จุลินทรีย์โปรไบโอติก สรรพคุณช่วย ต่อต้านและทำลายเชื้อโรค โรคในระบบทางเดินอาหาร ขับสารพิษออกจากร่างกาย ลดไขมันและนำตาลในเลือด(เบาหวาน) อาการอักเสบ ท้องเสีย กระเพาะอาหาร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภูมแพ้ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับ แผลสด แผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย ต้านมะเร็ง ไวรัส ขจัดอนุมูลอิสระ กำจัดสารก่อมะเร็ง และ ต้านแบคทีเรียฝ่ายร้ายทุกชนิด มีกรดอมิโน วิตามิน พลังงาน ช่วยสร้างเฃลล์เม็ดเลือดขาว ผลิตกรมอินทรีย์ ช่วยในการขับถ่าย ทำให้กระดูกและเม็ดเลือดแข็งแรง ให้พลังงานต่อตับ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ปรับความสมดุลย์ของแบตทีเรีย สร้างตวามสมดุลของระบบเผาผลาญอาหาร อาหารของโปรไบโอติกมีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่อาหารเส้นใย ผักและผลไม้ทุกชนิดรวมทั้งลิ้นจี่ทานอร่อยแล้วมีประโยชน์ กล้วยหอม แอปเปิล มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง หัวหอมใหญ่ กระเทียม ควรลดอาหารประเภทแป้ง และนำตาลหรือของหวาน
สมุนไพรเปรียบเหมือน การผสมดินปืน ซึ่งมีดินประสิว กำมะถันและถ่านเมื่อเอามาผสมถูกสูตรกันแล้วจะเกิด พลังมหาสาร สามารถระเบิดตึกได้ทั้งหลังเช่นเดียวกกัน สมุนไพรเมื่อผสมถูกสูตรกันแล้วก็จะมีสรรพคุณดีเลิศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.patsiri.com